Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie bezrobocia (2)


STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

W SPRAWIE BEZROBOCIA

Niezależnie od problemów, których rozwiązanie leży w gestii władz wojewódzkich i centralnych samorząd miasta Radomia powinien również szukać metod i środków w ramach własnych uprawnień, które będą miały wpływ na ograniczanie negatywnego zjawiska, jakim jest bezrobocie.

Wśród najważniejszych postulatów zgłaszanych w dyskusji, a kierowanych do naszego Samorządu należy wymienić:

  1. Elastyczne dopasowywanie oferty programowej szkół średnich do potrzeb rynku pracy i powiązanie jej z wymogami pracodawców.

  1. Zwiększanie nakładów finansowych na rozbudowę infrastruktury technicznej miasta (uzbrojenie nowych terenów pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe).

  1. Usprawnianie obsługi administracyjnej inwestorów.

  1. Informowanie lokalnych organizacji przedsiębiorców o przetargach organizowanych przez Gminę oraz przedsiębiorstwa komunalne.

  1. Systematyczne badanie legalności zatrudnienia u wykonawców przedsięwzięć realizowanych na rzecz Gminy oraz przedsiębiorstw komunalnych.

  1. Zapewnienie udziału przedstawicieli organizacji pracodawców w pracach komisji Rady Miejskiej w zależności od omawianych problemów.

Należy mieć nadzieję, że realizacja tych i innych nie wymienionych tu wniosków będzie miała wpływ na ograniczanie bezrobocia w Radomiu i poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.06.2005
Obowiązuje od : 03.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry