Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 marca 2005 roku w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Radom – Kraków


Radom, 21 marca 2005

Pan

Leszek Mizieliński

Wojewoda Mazowiecki

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 21 marca 2005 roku

Zwracamy się do Pana Wojewody o podjęcie działań mających na celu kompleksową modernizację linii kolejowej Warszawa - Radom - Kraków. Zadanie to jest dla naszego miasta inwestycją priorytetową - jej realizacja wpłynęłaby na znaczne skrócenie czasu podróży, poprawę bezpieczeństwa podróżnych oraz spowodowałaby uatrakcyjnienie Radomia i okolic dla partnerów gospodarczych.

Uważamy, że celowe byłoby podpisanie przez Wojewodów: Mazowieckiego, Świętokrzyskiego oraz Małopolskiego porozumienia dotyczącego wspólnego działania w tym zakresie oraz przekazanie do Ministra Gospodarki przygotowującego projekt Narodowego Planu Rozwoju wniosku o umieszczenie modernizacji trasy kolejowej nr 8

wśród priorytetów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Radomia

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.03.2005
Obowiązuje od : 29.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry