Urząd Miejski w Radomiu

Wystąpienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 08.11.2004 do Wojewody Mazowieckiego w sprawie "Programu interwencyjnego dla Miasta Radomia"


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 8 listopada 2004 roku

do Wojewody Mazowieckiego

Rada Miejska w Radomiu zwraca się z prośbą o przyspieszenie decyzji w sprawie realizacji, złożonego na Pana ręce w lutym br. „Programu interwencyjnego dla miasta Radomia”.

Dramatyczna sytuacja na rynku pracy, brak dużych inwestycji, niewystarczające środki w budżecie miasta na zaspokojenie wielu potrzeb społecznych, to tylko niektóre czynniki pogłębiające regres gospodarczy miasta.

Zarówno „Strategia Rozwoju Mazowsza”, jak i „Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, bardzo wyraźnie wskazują na konieczność i możliwość wyrównywania dysproporcji regionalnych w obrębie Mazowsza. Jak do tej pory, miasto Radom, drugie po Warszawie duże miasto na Mazowszu , traktowane jest przez władze wojewódzkie jak miasto peryferyjne.

Rada Miejska podkreśla, że mimo wysiłków Samorządu w poszukiwaniu dodatkowych środków i sposobów poprawy sytuacji miasta, władze Radomia nie są w stanie, bez pomocy finansowej ze strony Rządu i Samorządu Wojewódzkiego, rozwiązać wszystkich problemów gospodarczych i społecznych.

W związku z powyższym Rada zwraca się do Pana Wojewody o pilne i rzeczowe określenie kiedy i w jakim zakresie „Program Interwencyjny dla miasta Radomia” może liczyć na Pana akceptację.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 8 listopada 2004 roku

do Marszałka Województwa Mazowieckiego

Rada Miejska w Radomiu zwraca się z prośbą o przyspieszenie decyzji w sprawie realizacji, złożonego na Pana ręce w lutym br. „Programu interwencyjnego dla miasta Radomia”.

Dramatyczna sytuacja na rynku pracy, brak dużych inwestycji, niewystarczające środki w budżecie miasta na zaspokojenie wielu potrzeb społecznych, to tylko niektóre czynniki pogłębiające regres gospodarczy miasta.

Zarówno „Strategia Rozwoju Mazowsza”, jak i „Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, bardzo wyraźnie wskazują na konieczność i możliwość wyrównywania dysproporcji regionalnych w obrębie Mazowsza. Jak do tej pory, miasto Radom, drugie po Warszawie duże miasto na Mazowszu , traktowane jest przez władze wojewódzkie jak miasto peryferyjne.

Rada Miejska podkreśla, że mimo wysiłków Samorządu w poszukiwaniu dodatkowych środków i sposobów poprawy sytuacji miasta, władze Radomia nie są w stanie, bez pomocy finansowej ze strony Rządu i Samorządu Wojewódzkiego, rozwiązać wszystkich problemów gospodarczych i społecznych.

W związku z powyższym Rada zwraca się do Pana Marszałka o pilne i rzeczowe określenie kiedy i w jakim zakresie „Program Interwencyjny dla miasta Radomia” może liczyć na Pana akceptację.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 8 listopada 2004 roku

do Premiera RP

Rada Miejska w Radomiu zwraca się do Pana Premiera o pomoc, w formie wsparcia naszych starań o dofinansowanie ze strony Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa, zadań ujętych w „Programie interwencyjnym dla miasta Radomia”. Program taki został złożony na ręce Wojewody i Marszałka już w lutym br. i jak do tej pory, nie jest nam znane stanowisko w sprawie jego realizacji.

Znana jest zapewne Panu Premierowi trudna sytuacja gospodarcza Radomia. Mimo oznak wzrostu gospodarczego w kraju, stopa bezrobocia w naszym mieście jest wciąż bardzo wysoka. Miasto powinno się rozwijać i dorównywać gospodarczo innym, tej wielkości, miastom współczesnej Polski i Europy. Realizacja zadań umieszczonych w Programie pozwoliłaby na ożywienie w wielu dziedzinach i poprawiła sytuację na rynku pracy.

W związku z powyższym Rada Miejska prosi Pana Premiera o interwencję u Wojewody i Marszałka, która z pewnością przyspieszy podjęcie decyzji obu Urzędów w tej, ogromnie ważnej dla Radomia sprawie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 19.11.2004
Obowiązuje od : 19.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry