Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23-06-2004r.


Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23-06-2004r.

w sprawie:

refundacji „nadwykonań”,

realizacji ustawy z dnia 16 grudnia 1994r.o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw/Dz.U. z 1995r.Nr 1poz.2 z póżn.zm./

oraz renegocjacji kontraktu R.Sz.S. z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do:

Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Delegatury w Radomiu

Ul. Piastowska 4

26-600 Radom

Rada Miejska w Radomiu wnioskuje o dokonanie zapłaty należności za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limity określone w kontraktach zawartych z SP ZOZ Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 w latach :

2002 - w kwocie 4.537.689,00 PLN z należnymi odsetkami,

2003 - w kwocie 4.485.631,48 PLN z należnymi odsetkami,

oraz z tytułu realizacji ustawy z dnia 16 grudnia 1994r.o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.z 1995r.Nr 1 poz.2 z póżn.zm) w kwocie 14.592.148,02 PLN z należnymi odsetkami.

Ogółem 23.615.468,50 PLN + należne odsetki

Jednocześnie zwracamy się o pilną renegocjację umów zawartych na rok 2004 pomiędzy R.Sz.S. a N.F.Z. w celu wprowadzenia:

  • wzrostu wartości punktowej świadczeń oraz ilości punktów - dostosowanie kontraktów do faktycznego poziomu wykonania świadczeń.

  • wzrostu wartości punktowych porad w specjalistycznym lecznictwie ambulatoryjnym (porady I, II i III typu)

  • zmiany rocznych okresów rozliczeniowych umów na półroczne (pozwoli to na rozliczenie „nadwykonań” za I półrocze 2004r.

  • uwzględnić w wysokości kontraktu 2004 roku nowe procedury hemodynamiczne, w związku z uruchomieniem Pracowni Hemodynamicznej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Wysokość „nadwykonań” za 5 miesięcy br. wynosi:

Lecznictwo Szpitalne

4 745 580,00

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

93 072,00

Lecznictwo Psychiatryczne

7 897,50

Stomatologia

11 028,26

Rehabilitacja lecznicza

145 212,00

Świadczenia współfinasowane

5 832,00

OGÓŁEM

5 008 621,76

  • możliwości przesuwania środków pomiędzy umowami (z ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego do szpitala i inne)

Do wiadomości:

1/Minister Zdrowia,

2/Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

3/Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

4/Wojewoda Mazowiecki.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2004
Obowiązuje od : 30.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry