Urząd Miejski w Radomiu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu

  

odbędzie się w dniu 05.06.2020 roku (piątek) o godz. 16.30  w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu ul. Rynek 1 - sala posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu.

Tematem posiedzenia Komisji będzie realizacja Uchwały nr XXII/195/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok, oraz kolejnych w związku ze złożonym wnioskiem podczas obrad Rady Miejskiej: zmniejszenie planu wydatków-zadania własne gminy dział 900 rozdz. 90002 §6050 zadanie pt. budowa PSZOK w kwocie 650.000 zł, zwiększenie planu wydatków: zadanie własne gminy: dział 600 rozdz. 60016 § 6050 zadanie pt. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Bulwary z ulicą Maratońską   w kwocie 650.000 zł.

 Porządek obrad:

 1.Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia Komisji.

 2.Omówienie powstającego mpzp „Piotrówka” z pracownikiem MPU.

 3.Omówienie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie rozpoczęcia inwestycji pn.”Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego Bulwary z ulicą Maratońską” z Panem Marcinem  Dąbrowskim - Zastępcą Dyrektora Wydziału Architektury.

 4.Omówienie dokonanej na tym obszarze wycinki drzew z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Przyrody.

 5.Omówienie z przedstawicielem MZDiK prowadzonej inwestycji.

 6.Sprawy różne, w tym również omówienie przez Radną Martę Michalską - Wilk złożonego wniosku( tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Radną ).

                                                                                              Łukasz Podlewski

                                                                                         Przewodniczący Komisji

Metadane

Data publikacji : 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maryla Rybińska Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony

do góry