Studium uwarunkowań przestrzennych

Data publikacji 08.01.2011

 

 

Studium zostało przyjęte Uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej W Radomiu z  dnia 29 grudnia 1999 roku. Brak wersji elektronicznej dokumentu

 

Zmiany do Studium publikowane w niniejszym BIP:

 

UCHWAŁA NR 894/2006 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 16.10.2006r.w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”

Uchwała nr 593/2009 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom"

 
 

Uchwała nr 687/2010 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”

Uchwała nr 688/2010 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom"

 

 

 

 
 
 
Data publikacji 08.01.2011

Data modyfikacji 28.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 20184 wizyt