Urząd Miejski w Radomiu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMIA NR 34/ 2019 Z DNIA 6 LISTOPADA 2019R.

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2019 r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało wszczęte na wniosek Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie rozbudowie i nadbudowie oraz zmiana sposobu użytkowania budynku hali obróbki mechanicznej na salę gimnastyczną w części budynku centrum kształcenia zawodowego (skrzydło północno - zachodnie) na działkach nr ewid. 55, 56, 57, 58 (obręb 0050 – Stare Miasto, ark. 27) położonych przy ul. Saskiej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 06.11.2019
Data modyfikacji : 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Russ Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Karol Majcher Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Karol Majcher

Opcje strony

do góry