Urząd Miejski w Radomiu

zawiadominie o mozliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.) przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin o wydanie pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej średniego napięcia na dz. nr ewid. 2/62, 2/85, 2/84, 2/89, 2/90, 2/93, 2/97, 2/101, 2/105, 2/108, 2/109 (obręb 0230, ark.190) w Radomiu zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Metadane

Data publikacji : 17.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury

Opcje strony

do góry