Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/47488,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-16102019r-budowa-.html
2020-07-10, 12:19

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 16.10.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 150/8 (obr. 0110, ark. 147) położonej przy ul. Skaryszewskiej w Radomiu.

Ar II.6743.634.2019.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 17.10.2019
Data modyfikacji : 07.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony