Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.475.2019.KP
Data publikacji 09.08.2019

Zgłoszenie z dnia 01.08.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 52/1, 52/12 (ark. 169, obr. 0170) w Radomiu

Data publikacji 09.08.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 52 wizyt