Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.725.2018.NS
Data publikacji 06.08.2019

Zawieszenie z urzędu postępowania administracyjngo w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Na podstawie art. 97§1 pkt 1, art.101 § 1 i 3 oraz art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) postanawiam zawiesić z urzędu postęp. adm. w sprawie ustalenia war. zabudowy dla inwestycji polegającej na bud. bud. handlowo-usługowego na dz. 214/10, 215/1, 251/6 (obr. 0032,, ark. 44) w Radomiu z wniosku Pana Rafała Ładowskiego i Pana Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C.

Załączniki

Data publikacji 06.08.2019

Rejestr zmian
Autor : Natalia Stopka

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 52 wizyt