Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/46425,zawiadomienie-o-przeslaniu-projektu-decyzji-o-wrunkach-zabudowy-do-uzgodnien.html
2020-03-30, 16:20

zawiadamiam o przesłaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem naziemnym i parkingiem na działce nr ewid. 19/20 (obręb 0041-Śródmieście, ark. 40) przy ul. Wodnej w Radomiu z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "KAZIMIERZ" w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Czarnoleska 25 lok. 5A.

Metadane

Data publikacji : 04.07.2019
Data modyfikacji : 04.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Popko

Opcje strony