Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.342.2019.PM
Data publikacji 14.06.2019

Zgłoszenie z dnia 11.06.2019 Pana Jana Bujaka zam. 26-600 Radom, ul. Nowa Wola Gołębiowska 189 budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 25, 28/6 (obr. 0300, ark. 225) przy ul. Podleśnej w Radomiu)

Data publikacji 14.06.2019

Rejestr zmian
Autor : Paulina Motyka

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 33 wizyt