Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/40116,Konsultacje-spoleczne-dot-przygotowania-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowa.html
2020-07-10, 12:42

Konsultacje społeczne dot. przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina rzeki Mlecznej-Malczew"

Metadane

Data publikacji : 28.11.2017
Data modyfikacji : 28.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Wajs

Opcje strony