Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/34415,Projekt-Prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-Programu-Rewitalizacji-Gminy-Miasta.html
2020-07-10, 13:17

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych...

Metadane

Data publikacji : 09.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych

Opcje strony