Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/46891,obieszczenie-informujace-o-wydaniu-decyzji-Nr-1292019-z-dnia-26082019r-dot-ustal.html
2020-07-10, 13:13

obieszczenie informujace o wydaniu decyzji Nr 129/2019 z dnia 26.08.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubnlicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 205/6, 205/77, 205, 78, 205/76, 205/73 (obręb 0020 - Gołębiów, arkusz 10) przy ul. Powstańców Śląskich w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2019
Data modyfikacji : 26.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wasik Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kowalik Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Kowalik

Opcje strony