Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/46717,obwieszczenie-dot-wydania-postanowienia-przez-Wojewode-Mazowieckiego-Z-DNIA-2507.html
2020-07-10, 13:14

obwieszczenie dot. wydania postanowienia przez Wojewodę Mazowieckiego Z DNIA 25.07.2019r. Nr 868/SAAB/2019, znak: WI-I.7821.31.2.2019.IM utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Radomia Nr 432/2019 z dnia 12.06.2019r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 224/2019 z dnia 11.04.2019r.

Metadane

Data publikacji : 08.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kowalik Wydział Architektury

Opcje strony