Inwestycje celu publicznego

Ar.II.6733.79.2018.PK1
Data publikacji 15.02.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 21/2019 z dnia 15.02.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/22 w granicach ABCDEFA (obręb 0330-Rajec Szlachecki, arkusz 242) w Radomiu.W skład stacji wchodzi: - montaż wieży kratownicowej o wysokości 57,95m n.p.t. - 2 anteny radioliniowe typu VHLP1-13-1WH/C w paśmie pracy 12.7 – 13.25 GHz w azymutach 180˚, 87 ˚ oraz z mocą nadajnika na wyjściu 18 dBm

Załączniki

Data publikacji 15.02.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 74 wizyt