Urząd Miejski w Radomiu

Nr 2277/2017 w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2016 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz udzielonej pomocy publicznej.

Metadane

Data publikacji : 30.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Kozera Wydział Budżetu i Podatków

Opcje strony

do góry