Urząd Miejski w Radomiu

Podatek od nieruchomości (możliwość ONLINE)

  1. Miejsce składania dokumentów: 

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub (ONLINE - IBOM)

  • Biuro Skarbnika, pok. 322,
  • pok. nr 31 - dotyczy osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej
  • istnieje możliwość składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości drogą elektroniczną – patrz link umieszczony poniżej w załącznikach

kontakt telefoniczny:       48/36 20 442, 48/36 20 206, 48/36 20 720

48/36 20 323, 48/36 20 235, 48/36 20 838

Fax:                                  48/36020 447

  1. Wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości:

 

w latach 2017 – 2020 obowiązują stawki zawarte są w uchwale nr 392/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.

w 2016r. obowiązywały stawki zawarte są w uchwale nr 225/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.

w 2015 obowiązywały stawki zawarte są w uchwale nr 236/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.

 

3. Wzory formularzy podatkowych.

W  odniesieniu do zdarzeń, powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego (np. nabycie, zbycie nieruchomości , zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych do 31.05.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 589/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów. W odniesieniu do zdarzeń powodujących obowiązek złożenia zeznania podatkowego (np. nabycie, zbycie nieruchomości, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstałych od 01.06.2019r. zastosowanie mają wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra  Finansów  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019. poz. 1104)

 

4. Informacje o płatności podatku.

W przypadku, gdy kwota podatku rocznego jest mniejsza niż 8zł, wówczas decyzja ustalająca podatek nie będzie wydawana.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek jest płatny na indywidualne numery rachunku bankowego wskazane w: decyzjach ustalających wysokość tego podatku (dotyczy osób fizycznych) i informacjach bezpośrednio przesłanych do podatników (dotyczy osób prawnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących osoby prawne).

5. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych, w tym w sprawach podatku od nieruchomości dostępne tutaj..

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Romanowska Wydział Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Brzozowska Wydział Podatków
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry