ZSO 4
wz. Dyrektora ZSO nr 4 z oddz. sport. im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu ul. Osiedlowa 36 ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista do spraw plac