Ogłoszenia, komunikaty
p.o. Dyrektora ZSO 4 w Radomiu ogłasza konkurs na specjalistę do spraw ekonomicznych
Dyrekcja ZSO4 w Radomiu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw ekonomicznych
konkurs na stanowisko specjalisty do spraw ekonomicznych
wz. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw ekonomicznych.
Dyrekcja ZSO4 w Radomiu informuje, że rozstrzygnięto konkurs na specjalistę ds. ekonomicznych. Osobą, która obejmie stanowisko jest Pani Anna Kowalczyk.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu ogłasza konkurs na specjalistę do spraw ekonomicznych.