Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

zatrudnienie

Oferta pracy na rok szkolny 2019/2020 na: stanowisko nauczyciela przedmiotu: - język angielski – 18 godz. (egzaminator maturalny) - język niemiecki – 12 godz. (egzaminator maturalny) - język hiszpański (zastępstwo) – 17 godz. - matematyka – 15 godz. - język polski - 4 godz. - filozofia – 6 godz. - wiedza o kulturze – 6 godz.

Oferta pracy na rok szkolny 2019/2020 na:

stanowisko nauczyciela przedmiotu:

-          język angielski – 18 godz. (egzaminator maturalny)

-          język niemiecki – 12 godz. (egzaminator maturalny)

-         język hiszpański (zastępstwo) – 17 godz.

-         matematyka – 15 godz.

-         język polski - 4 godz.

-         filozofia – 6 godz.

-         wiedza o kulturze – 6 godz.


Dokumenty aplikacyjne należy składać do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Mariacka 25 w zamkniętych kopertach do dnia 08.07.2019 roku do godziny 12.00 z dopiskiem na kopercie jakiego przedmiotu dotyczy oferta.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
- CV
- Listy motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
- kserokopie dokumentów potiwerdzjących przygotowanie pedaggogiczne

- kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego
- oświadczenie o niekaralności

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się z wybranymi kandydatami o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Metadane

Data publikacji : 26.06.2019
Data modyfikacji : 22.10.2019
Obowiązuje do : 01.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Rafałowicz IV Liceum Ogólnokształcące
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Rafałowicz

Opcje strony

do góry