Finanse
Data publikacji 10.05.2019

Sprawozdanie roczne za 2018

Sprawozdanie roczne za 2018 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa

Załączniki

Data publikacji 10.05.2019

Rejestr zmian
Autor : Wioletta Mazurek

Osoba publikująca: Dorota Szczęsna
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Statystyka strony: 79 wizyt