Finanse
Data publikacji 10.05.2019

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdanie roczne za 2018 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Załączniki

Data publikacji 10.05.2019

Data modyfikacji 13.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Łukasz Zawistowski

Osoba publikująca: Inezja Jon
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

Statystyka strony: 110 wizyt