Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 03.10.2013

Godziny przyjęć interesantów

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy szkoły w godzinach od 900 do 1400.

Dyrektor i Wicedyrektor szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy szkoły.

Skargi i wnioski można składać:

  • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

 ul. Gajowa 60

 26 - 600 Radom

  • telefonicznie: +48 483665288, faksem: +48 483664191
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@psp23.radom.pl
  • osobiście w godzinach pracy sekretariatu

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. 

Data publikacji 03.10.2013

Data modyfikacji 31.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Tomasz Bernat

Osoba publikująca: Tomasz Bernat
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23

Statystyka strony: 1299 wizyt