Rejestry, ewidencje, archiwa
Data publikacji 03.08.2014

Rejestry, ewidencje, archiwa

 •  Planowanie i sprawozdawczość
 •  Księga wyjść służbowych
 •  Zarządzenia Dyrektora Szkoły
 • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Protokoły posiedzeń Rady Rodziców
 • Rejestr wypadków pracowników oraz dzieci
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr bhp – odzież i obuwie ochronne, środki ochrony osobistej
 • Ewidencja urlopów pracowników
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja dzieci uczęszczających do szkoły
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Akta osobowe
 • Składnica akt
Data publikacji 03.08.2014

Data modyfikacji 08.08.2014
Rejestr zmian
Autor : Agata Ruba

Osoba publikująca: Agata Ruba
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19

Statystyka strony: 1016 wizyt