Rejestry, ewidencje, archiwa
Data publikacji 04.08.2014

   Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
   prowadzone są następujące rejestry, ewidencje, archiwa: 

 

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi rachunkowe, inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników,
 • Ewidencja zastępstw, delegacji służbowych pracowników,
 • Protokoły  z posiedzeń Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców,
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 •  Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • Księga uczniów, arkuszy ocen,
 • Księga druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych pracowników,
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji sekretariatu,
 • Rejestr BHP,
 • Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Ewidencja nieobecności w pracy,
 • Ewidencja urlopów pracowniczych,
 • Ewidencja osób korzystających z Funduszu Socjalnego,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wycieczek szkolnych
 • Archiwum dokumentacji szkolnej
 • Dokumentacja klasowa: dzienniki lekcyjne, sprawdziany, prace klasowe, testy, zeszyty uwag.
   

    Szczegółowych informacji o ewidencjach i rejestrach prowadzonych
    w Zespole Szkół Muzycznych udziela sekretariat szkoły.


 

Data publikacji 04.08.2014

Data modyfikacji 04.08.2014
Rejestr zmian
Autor : Marlena Jedynak

Osoba publikująca: Marlena Jedynak
Zespół Szkół Muzycznych

Statystyka strony: 1019 wizyt