Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 14.02.2013

Sposób załatwiania spraw

- telefonicznie pod numerem: (48) 366 44 53

- listownie: ul. Osiedlowa 26; 26-600 Radom

- e-mail: ppnr10@op.pl

- osobiście, w godzinach pracy przedszkola:

Dyrektor: mgr Beata Małek

Wicedyrektor: mgr Sabina Durlak

Data publikacji 14.02.2013

Data modyfikacji 12.11.2014
Rejestr zmian
Autor : Beata Fryśkowska

Osoba publikująca: Beata Fryśkowska
Przedszkole Publiczne Nr 10

Statystyka strony: 1455 wizyt