Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 17.02.2013

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw:

• telefonicznie : tel.  (48) 344 71 62,  fax. (48) 344 30 86

• listownie: ul. Powstańców Śląskich 9,  26-600 Radom

• e-mail: pp24radom@wp.pl

• osobiście, w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki

• dodatkowo sprawy wychowawczo-opiekuńcze  i terapeutyczne osobiście z nauczycielami poszczególnych oddziałów oraz ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

Data publikacji 17.02.2013

Data modyfikacji 23.10.2017
Rejestr zmian
Autor : Monika Koczańska

Osoba publikująca: Monika Koczańska
Przedszkole Publiczne Nr 24

Statystyka strony: 1241 wizyt