Ogłoszenia, komunikaty
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko kasjera w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Radomiu
DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 W RADOMIU ogłasza n a b ó r na stanowisko urzędnicze : KASJER - w wymiarze ¼ etatu
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DZIECI NOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 10 marca do 25 marca 2016 r.
ZAPRASZAMY NOWE DZIECI Z RODZICAMI NA DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU - 2016/2017
SPOTKANIA INTEGRACYJNO – ADAPTACYJNE DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH UCZĘSZCZANIE DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I ICH RODZICÓW
UCHWAŁA NR 260/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
ZARZĄDZENIE Nr 1071/2016 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 26.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017
INFORMACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy i wsparcia

Wybierz Strony