Rejestry, ewidencje, archiwa
Data publikacji 30.01.2019

Rejestr, ewidencje, archiwa

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Księga zarządzeń dyrektora placówki.
 2. Księgi rachunkowe, inwentarzowe.
 3. Rejestr pracowników.
 4. Ewidencje akt osobowych.
 5. Ewidencje delgacji służbowych.
 6. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
 7. Rejestr korespondencji sekretariatu.
 8. Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych.
 9. Ewidencja pieczęci i pieczątek.
 10. Rejestr wypadków przy pracy i wypadków wychowanków.
 11. Ewidencja nieobecności w pracy.
 12. Ewidencja urlopów pracowniczych.
 13. Składnica akt.
 14. Dzienniki zajęć pozaszkolnych.
 15. Rejestr BHP.

Szczegółowych informacji o ewidencjach i rejestrach prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury udziela sekretariat placówki.

Data publikacji 30.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Krzysztof Paterek
Młodzieżowy Dom Kultury

Statystyka strony: 92 wizyt