Finanse
Data publikacji 30.01.2019

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom

Młodzieżowy Dom Kultury utrzymywany jest ze środków organu prowadzącego placówkę - Gminy Miasta Radomia, który określa także zasady gospodarowania środkami finansowymi.
Majątek Młodzieżowego Domu Kultury jest własnością miasta Radomia.

Załączniki

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  93.19 KB
  10.05.2019 12:15
  10.05.2019 12:16
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  97.16 KB
  10.05.2019 12:16
  Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 • Bilans
  101.75 KB
  10.05.2019 12:17
  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Data publikacji 30.01.2019

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Krzysztof Paterek
Młodzieżowy Dom Kultury

Statystyka strony: 102 wizyt