Prawo
Data publikacji 14.02.2013

Statut PG nr11

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 11 IM.BOLESŁAWA PRUSA W RADOMIU, UL. KUJAWSKA 19 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ) 2.Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z dnia 19 czerwca 2001r., poz.624) z późniejszymi zmianami.

Załączniki

Data publikacji 14.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Bernarda Ogorzałek

Osoba publikująca: Bernarda Ogorzałek
Publiczne Gimnazjum Nr 11

Statystyka strony: 1261 wizyt