Sposób załatwiania spraw
Data publikacji 05.04.2018

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

 

  1. podanie osoby zainteresowanej
  2. wniosek o umieszczenie w ŚDS wypełniony przez lekarza psychiatrę
  3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej
  4. zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej i poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

 

Data publikacji 05.04.2018

Data modyfikacji 05.04.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Izabela Gmur
Środowiskowy Dom Samopomocy

Statystyka strony: 249 wizyt