Prawo
Data publikacji 05.12.2017

Stan Jednostki Budżetowej

Miejska Pracownia Urbanistyczna działa od dnia 1 lipca 1996r.
Została powołana Uchwałą Nr 304/96 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 1996r. w sprawie: "utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu i nadania mu statutu".
Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie:"likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową." została przekształcona w jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Radomia.
Od dnia 1 października jest jednostką budżetową pod nazwą Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Data publikacji 05.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Rafał Wilczyński


Statystyka strony: 558 wizyt